En dagplejeplads på 44 timer koster 2.350,- kr. om måneden i forældrebetaling (2017).
Det fulde beløb på kr. 8.242,- om måneden betales af jer til mig månedsvis forud, og kommunen betaler tilskuddet på kr. 5.892 (sats for Lejre kommune) til jer månedsvis bagud. Der betales alle 12 måneder om året.

Jeg hjælper gerne med udfyldelse af tilskudsskema, der sendes til kommunen, inden jeres barn starter. Der ydes søskenderabat efter samme regler som i det kommunale system.

.

Opsigelse:
En dagplejeplads kan opsiges skiftligt med en måneds varsel af både forældre og dagplejer. Dog med kortere varsel, hvis forældre og dagplejer en enige herom.

Ved manglende betaling kan pasningsaftalen opsiges uden varsel.

DSCF6400